Starší skautky

Cílem roverské větve (nad 17 let) je pomoci mladému člověku překročit práh dospělosti. Základním prvkem roveringu je hledání osobního životního povolání a služba druhým.

 

Stezska starších skautek má 3 etapy:
  • starší skautka, zaměřená výhradně na osobní formaci (1 rok)

  • žlutá stezka, osobní formace a služba ve FSE (2 roky)

  • zelená stezka, osobní formace a služba ve FSE (3 a více let)

  • červená stezka, rozlišení povolání a služba pro FSE

Mladým lidem nad 17 let nabízíme formaci zvanou Cesta probíhající v roverském klanu. Je zaměřena na pět cílů skautingu, pochopení samostatnosti a přijetí odpovědnosti. Je to doba překračování prahu dospělosti. Rozvoj se neustále týká 5 cílů, ale způsobem hlubším, zralejším a vede k jejich zapojení (vnitřnímu uchopení) do života dospělého člověka fungujícího ve společnosti. Základním prvkem roveringu je tedy hledání osobního životního povolání a služba druhým.

 

Roverský styl - Cesta

chodí se pěšky: základním prvkem je chůze, ale i bivakování a vaření...

vzájemná pomoc: spontánní a samozřejmá, starost o společné dobro

radost: za deště i za slunka vždy s úsměvem, který svědčí o živé a „nakažlivé“ víře

 
Pouť, která má duchovní rozměr:

osobní modlitba – chvíle ztišení a otevření svého srdce Bohu, která se proměňuje v rozhovor s Bohem

hodina cesty – každodenní chvíle v samotě a v tichu, určená ke hledání Boha skrze Písmo svaté (nebo jiné texty), nebo k modlitbě a rozjímání, nebo ke zpytování svědomí a rozhodnutí se napravit; úcta k Panně Marii, rozjímání tajemství naší spásy modlitbou růžence a Anděl Páně;

časté přistupování ke svátosti smíření a k eucharistii, které je konkrétním projevem naší víry a zdrojem síly k obrácení a přemáhání zla.

 

Klan

Klan stojí na třech pilířích: přátelství, dobrodružství a služba. Přátelství s Kristem je základem a současně štítem každé starší skautky, která tak není ponechaná sama sobě s těžkostmi dospělého života...

Klan má svou vůdkyni, asistentku a duchovního rádce, ale postavení starších skautek v klanu není dáno „mocenskou hierarchií“. Jedná se o rovnocenný vztah mezi dospělými lidmi postavený na vzájemné důvěře.

Cílem Cesty (a skautingu) je vychování dospělých lidí:

svobodných, odpovědných, účastnících se v rámci jejich životního povolání evangelizační mise církve.

Pravá svoboda znamená schopnost rozhodování se, co dělat a nedělat, ve shodě s mým přesvědčením.

Cesta vede k objevení této svobody a plně jí dosvědčuje.