Jak se přihlásit?

 

Předběžné přihlášky se přijímají do 31. července.
V případě přihlášení prosíme o dodání následujících údajů pro snazší komunikaci:
- jméno, příjmení, věk, kontakt - ideálně jak email tak číslo mobilního telefonu (pro zaslání aktuálních informací ohledně akce).

Na uvedenou mailovou adresu můžete směřovat i své případné dotazy.

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu na skautievropy@gmail.com